Informácie a predpredaj vstupeniek:

Tel: +421 907 772 093
info@istroproduction.sk
Tel: +421 915 767 958
marketing@istroproduction.sk

Marketing:
Tel: +421 915 767 958
marketing@istroproduction.sk
produkcia@istroproduction.sk

Na Slovensko prinášame najúspešnejšie muzikály všetkých čias.