O nás

 

Produkčná spoločnosť Istro Production priniesla v decembri roku 2012 poprvýkrát na Slovensko najúspešnejší muzikál všetkých čias Les Misérables – Bedári. Podarilo sa tak úspešne odštartovať dlhodobý projekt, v rámci ktorého chceme prinášať na Slovensko najväčšie a najúspešnejšie svetové muzikály, výlučne z tzv. „kategórie A“. Znamená to, že slovenskému publiku ponúkneme iba predstavenia, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá Londýnskych a Broadwayských produkcií ( výlučne so živým orchestrom) a ktoré prešli supervíziou svetových producentských centier ako napr. Mackintosh.

Reklamné partnerstvo

 

Klientom ponúkame jedinečnú príležitosť spolupodieľať sa formou reklamného partnerstva na týchto projektoch, kde má klient možnosť byť prezentovaný v rámci širokej reklamnej kampane (TV, rádia, média – outdoor, indoor, printy, citylighty, online reklama, MHD, reklama v obchodných centrách v rámci celého SR, reklama priamo v mieste a čase jednotlivých predstavení…). Snažíme sa klientom vyjsť maximálne v ústrety, rozsah reklamného partnerstva je postavený na vzájomnej dohode.