Výhercovia

Výhercovia si môžu vyzdvihnúť poukazy najskôr dňa 9.1.2013
Info :   Kontakty obchodná kancelária.

POUKAZY ZA 250.- Eur

24.1.2013 – sektor C vľavo; rad 14, miesto 3
25.1.2013 – sektor B vľavo; rad 6, miesto 10
26.1.2013 o 19.00 – sektor B vľavo; rad 13, miesto 14
27.1.2013 o 14.00 – sektor C vpravo; rad 3, miesto 2

POUKAZY ZA 350.- Eur

24.1.2013 – sektor B vpravo; rad 8 miesto 4
26.1.2013 o 19.00 – sektor D; rad 7, miesto 11
27.1.2013 o 14.00 – sektor B vľavo; rad 7 miesto 3